Neološka tvorba riječi u slavenskim jezicima

Prikaz / Book Review

Authors

DOI:

https://doi.org/10.46352/23036990.2023.233

Keywords:

Book review

Abstract

Book review: Ološtiak, Martin; Liptáková, Ľudmila, Bednárová-Gibová, Klaudia, ur., 2022. Slovanská slovotvorba: synchrónia, inovácie, neologizácia, zbornik radova Dvadesete prve međunarodne naučne konferencije Komisije za tvorbu riječi Međunarodnog komiteta slavista. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove vo Vydavateľstve Prešovskej univerzity, str. 430.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2023-12-31

How to Cite

Šehović, A. (2023). Neološka tvorba riječi u slavenskim jezicima: Prikaz / Book Review. Journal of the Faculty of Philosophy in Sarajevo / Radovi Filozofskog Fakulteta U Sarajevu, ISSN 2303-6990 on-Line, (26), 233–239. https://doi.org/10.46352/23036990.2023.233