(1)
Kurtović, E. Ragusan Sources about Onogošt in the Middle Ages / Dubrovačka građa O Onogoštu U Srednjem Vijeku. radovihhua 2019, 129-152.