(1)
Kurtović, E. . Trebinjski Kapičići, Ljudi Ostoje Poznanovića / I Kapičić Di Trebinje, Gente Di Ostoja Poznanović. radovihhua 2023, 9, 31-43.