[1]
E. Mostić, “Amir Duranović, Povijest, historija, historiografija. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju, 2020, 212 str.: Prikaz / Book Review”, radovihhua, vol. 8, no. 1, pp. 276–277, Dec. 2021.