[1]
E. . Kurtović, “Trebinjski Kapičići, ljudi Ostoje Poznanovića / I Kapičić di Trebinje, gente di Ostoja Poznanović”, radovihhua, vol. 9, no. 1, pp. 31–43, Jul. 2023.