1.
Kurtović E. Trebinjski Kapičići, ljudi Ostoje Poznanovića / I Kapičić di Trebinje, gente di Ostoja Poznanović. radovihhua [Internet]. 2023 Jul. 17 [cited 2024 Jun. 22];9(1):31-43. Available from: https://ejournals.ff.unsa.ba/index.php/radovihhua/article/view/291