Rajko Bratož, Med Italijo in Ilirikom: Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zveza zgodovinskih društev Slovenije (Zbirka zgodovinskega časopisa 46), Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Dela I. razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti 39), Ljubljana, 2014, 685 str.

Authors

  • Edin Veletovac

Keywords:

book review

Abstract

Book Review

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2016-12-10

How to Cite

Veletovac, E. (2016). Rajko Bratož, Med Italijo in Ilirikom: Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni antiki, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, Zveza zgodovinskih društev Slovenije (Zbirka zgodovinskega časopisa 46), Slovenska akademija znanosti in umetnosti (Dela I. razreda Slovenske akademije znanosti in umetnosti 39), Ljubljana, 2014, 685 str. Journal of the Faculty of Philosophy in Sarajevo (History, History of Art, Archeology) / Radovi (Historija, Historija Umjetnosti, Arheologija), ISSN 2303-6974 on-Line, (4), 259–260. Retrieved from https://ejournals.ff.unsa.ba/index.php/radovihhua/article/view/384

Similar Articles

1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 

You may also start an advanced similarity search for this article.