Opinions and Statements

Opinions and statements published in the articles of Journal of the Faculty of Philosophy in Sarajevo (History, History of Art, Archeology) are solely the personal views of the authors and do not necessarily reflect the views of the journal Editorial Board.

Mišljenja i izjave objavljene u člancima Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) isključivo su lični stavovi autora i ne odražavaju nužno stavove Uredništva časopisa.