Call for Applications

Invitation to Submit Journal Papers

Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

ISSUE 11

Editorial Board of the Journal Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) is in the process of preparing the 11th issue of the Journal Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) published by the University of Sarajevo – Faculty of Philosophy. The preparation and publishing of this Journal is one of the regular research and professional activities of the Center for Historical Research (CeHiS). Publishing the 10th and the 11th issue is planned by the end of the year.

We invite interested experts in fields of history, art history, and archaeology to submit papers for the 11th issue by 15 July 2024. There are no topic limitations. The following paper categories will be published: original scientific paper, preliminary communication, review article, professional paper, conference paper, material publication, translation, minor appendices (reviews, responses, discussions, notices, and others).

The papers are submitted via the Open Journal System on the Journal’s website https://ejournals.ff.unsa.ba/index.php/radovihhua/about/submissions), or via the email address of the Center for Historical Research of the Faculty of Philosophy Sarajevo cehis@ff.unsa.ba.

Authors must first consult the Instructions for Authors available on the official Journal website:

https://ejournals.ff.unsa.ba/index.php/radovihhua/ag

__________________  

Poziv za prijavu radova za časopis

Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija)

BROJ 11

Uredništvo časopisa Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) je u procesu pripreme jedanaestog broja naučnog časopisa Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija) čiji je izdavač Univerzitet u Sarajevu – Filozofski Fakultet. Priprema i objavljivanje navedene publikacije je jedna od redovnih istraživačkih i stručnih aktivnosti Centra za historijska istraživanja (CeHiS). Do kraja kalendarske godine planirano je publiciranje desetog i jedanaestog broja časopisa.

Pozivamo zainteresirane stručnjake iz oblasti historije, historije umjetnosti i arheologije da najkasnije do 15. jula 2024. godine dostave radove za jedanaesti broj. Broj nije tematski ograničen. Objavljuju se sljedeće kategorije radova: izvorni naučni rad, prethodno priopćenje, pregledni naučni rad, stručni rad, naučna bilješka izlaganje sa naučnog skupa, stručna/naučna objava građe, prevod, manji prilozi  (recenzije, prikazi, reagiranja, diskusije, obavijesti i slično).

Radovi se dostavljaju putem sistema za uređivanje časopisa (Open Journal System) https://ejournals.ff.unsa.ba/index.php/radovihhua/about/submissions) ili na email adresu Centra za historijska istraživanja Filozofskog fakulteta u Sarajevu cehis@ff.unsa.ba

Autori su obavezni da prije predaje konsultuju Uputstva autorima koja su dostupna na zvaničnoj web stranici časopisa:

https://ejournals.ff.unsa.ba/index.php/radovihhua/ag